Az Alapítvány céljai  

  Szervezet  

Tervek  

Ülések, hirdetmények  

Ülés jegyzőkönyvek,  
 határozatok
  

Hírek  

Könyvismertető  
és videók
 

Andrássy élete  

 

     


 

 

 

 

         English

 

 

 

 

 
A Parlament mellé kerül Gróf Andrássy Gyula lovasszobra


A Kossuth téren zajló felújítások részeként visszakerülnek eredeti helyükre azoknak az emlékműveknek és szobroknak a másolatai, melyek a II. világháborút megelőzően a téren foglaltak helyet. Így 2014-ben Gróf Andrássy Gyula lovasszobrának másolata is visszakerül eredeti helyére, a Parlament déli oldalára.

Az eredeti szobor 1890-ben, Andrássy halálakor készült állami megrendelésre. A szobor elkészítését Zala György szobrász pályázata nyerte el. Az alábbiakban az eredeti mű két fotója látható.
1908   A szobor a Duna fölött a Királyi Vár irányába néz.1937 A szobor látványa a Parlament épületének déli végéből.


A bronzszobor 7 méter magas talapzaton állt, melynek egyik oldalán bronz dombormű ábrázolta az 1867-es, Deák és Andrássy nevéhez fűződő kiegyezés betetőzéseként szolgáló koronázási ceremóniát. A talapzat másik oldalán az 1878-as, Andrássy kezdeményezésére létrejött berlini kongresszus bronz domborműve látható, ahol a nagyhatalmak Európa hatalmi egyensúlyáról egyezkedtek. Az eredeti domborművek másolatait már megrendelték. A talapzaton álló lovasszobor 6 méter magas volt és ritka értékkel bírt. A tér déli oldala fölé magaslott, és könnyen kivehető volt a Duna budai oldaláról is.

Az eredeti szobrot 1948-ban Rákosi Mátyás, a Kommunista Párt főtitkárának a parancsára olvasztották be, hogy bronzanyagot biztosítson Sztálin hatalmas szobrának megépítéséhez. Utóbbit a Szovjetunió elleni, 1956-os forradalom során rombolták le.

* *** *

Gróf Andrássy Gyula mellszobrának ünnepélyes felavatása Gödöllőn


2011-ben az Alapítvány megállapodott a Gödöllői Királyi Kastéllyal, hogy hosszú távú letétként rendelkezésére bocsátja Gróf Andrássy Gyula márvány mellszobrát, Siklódy Lőrinc erdélyi szobrászművész alkotását, ami ünnepélyes keretek között emlékezik meg Andrássy és a Királyi Kastély közötti kapcsolatról. Andrássy miniszterelnökként 1867-ben szerezte meg a kastélyt az államtól az új királyi párnak szánt koronázási ajándékként. A szobor Deák Ferenc portréja mellett a Koronázási teremben lesz kiállítva a nagyközönség számára. Így az 1867-es, Ausztriával kötött Kiegyezés két megtervezője egymás mellett kerül bemutatásra.

A műalkotás átadására ünnepélyes szoboravatás keretében került sor 2011. június 23-án a kastély Koronázási termében. Az esemény házigazdai szerepét a magyar külügyminiszter vállalta el, ami egybeesett a magyar EU-elnökséggel, és így külföldi képviselők is nagy számban voltak jelen.

Martonyi János külügyminiszter, Mark Odescalchi alapítványi elnök, és Gönczi Tibor kastélyigazgató köszöntötték a vendégeket, majd Martonyi és Odescalchi urak felavatták a szobrot.

Martonyi külügyminiszter elmondta, megtiszteltetés számára, hogy e rendkívül jeles elődjét, az Osztrák-Magyar Monarchia első magyar külügyminiszterét ünnepelheti.

Rokonszenves beszédében párhuzamot vont aközött, hogy Andrássy hogyan tartotta fenn a stabilitást a Monarchia idején, és ma milyen hasonló kérdéseket kell mérlegelni a térségben. Az eseményről készített fotók alább láthatók:


Martonyi János külügyminiszter a szoboravatáson köszönti a vendégeket


Mark Odescalchi, az Alapítvány elnöke beszédet tart


Gróf Andrássy Gyula szobrának leleplezése


Gróf Andrássy Gyula márvány mellszobra


Fogadás


Fogadás


* *** *

Gödöllő

Az Alapítvány 2010-ben adományként megkapta Andrássy Gyula márvány mellszobrát, melyet az erdélyi szobrász Siklody Lőrinc (1876-1945) megrendelésre készített 1899 körül.

Viszonzásképp, az Alapítvány a szobrot - hosszú távú letétként - a Gödöllői Királyi Kastély rendelkezésére bocsátja.

Június 23-án, a magyar EU-elnökség ideje alatt, leleplezési ünnepségre kerül sor Gödöllőn, ahol Martonyi János külügyminiszter rövid beszédet tart.

* *** *

ARCHÍVUM

* *** *

 

Bryan Cartledge "Trianon egy angol szemével" című könyvének bemutatója 2009. június 3-án, szerdán, délután 5 órakor lesz a Hess András téri Litea könyvesboltban. A könyvbemutatón jelen lesz Sir Bryan Cartledge és John Lukacs professzor.


* *** *


 

Andrássy Gyula kiállítás Gödöllőn

Az "Andrássy Gyula emmigrációs évei: 1849-1857" című kiállítás június 5-én, pénteken, délután 5 órakor nyílik meg Gödöllőn. A kiállításhoz Csorba László professzor írt bemutatkozó anyagot, melyet ITT olvashatnak.

A gödöllői kastélyban alig egy hónap múlva, 2009. június 5-én 17 órakor gróf Andrássy Gyuláról nyílik időszaki kiállítás, amely egy kiállítás-sorozat második része lesz: az Erzsébet királynéhoz közel álló férfiak kerülnek bemutatásra. Tavaly Rudolf trónörökösről nyílt kiállítás, az idén Andrássy grófról, jövőre pedig egy I. Ferenc Józsefről szóló tárlat van tervbe véve. A kiállítás célja az, hogy az emberek minél jobban megismerjék Andrássy Gyulát, ezt a karizmatikus egyéniséget, politikust, miniszterelnököt, később a Monarchia külügyminiszterét, aki emellett Magyarország egyik legnagyobb birtokosa és a királyné jóbarátja (és NEM TÖBB) volt.

A tárlat a szlovákiai Betléri Kastélymúzeum és a Homonnai Kastélymúzeum anyagával és bécsi anyagokkal is gazdagodik a magyarországi múzeumok anyaga mellett. Rendkívül jelentős ez a kiállítás, hiszen Magyarországon külön kiállítás még nem foglalkozott a gróf életével.

A kiállítás megnyitó utáni hétvégén, az ún. KORONÁZÁSI HÉTVÉGÉN (2009. június 6-7.) számos program között több ismeretterjesztő előadás lesz tartva, melyek ugyancsak az Andrássy családhoz és Andrássy Gyula grófhoz kapcsolódnak. Előadást tart szombaton (6-án ) többek között a Betléri Kastélymúzeum igazgatónője, Éva Lázárova a Betléri Kastélyról, Szilvia Lőrincikova muzeológus az Andrássyak műgyűjtéséről, vasárnap (7-én) F. dr. Dózsa katalin művészettörténész Erzsébet királyné és gróf Andrássy Gyula kapcsolatáról, és dr. Buzinkay Géza történész a gróf Andrássy Gyuláról megjelent karikatúrákról!

A kiállításhoz katalógus is készül, sok neves történész, művészettörténész írásaival. A tárlat 2009. szeptember 27-ig lesz nyitva.
Bryan Cartledge: Megmaradni... A magyar történelem egy angol szemével című könyv bemutatója 2008. június 4-én, este 6 órakor lesz Nagy-Britannia budapesti nagykövetségén. Az eredeti könyv, melynek címe The Will to Survive: A History of Hungary, két kiadást ért meg angolul, s most az Officina Kiadó gondozásában jelenik meg magyarul az Ünnepi Könyvhét alkalmából. A könyvet John Lukacs történész professzor mutatja be és beszélget a szerzővel.

A könyvbemutatót követően a nagykövet úr zárt körű fogadást ad.

2008. május 20.

 


* *** *


A General Press Kiadó 2007. május 29-én könyvbemutatót rendezett Budapesten, az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen a Levelek az Andrássy-házból (1864-1869) című kötet megjelenése alkalmából, melyet a 2007-es könyvhéttel egy időben mutattak be.

A gróf Andrássy Gyula alkalmazásában álló, egykori társalkodónő levelezés-gyűjteményének közzétételét Odescalchi Pál, az Andrássy Gyula Alapítvány megalapítója segítette elő. Ő is jelen volt az ünnepségen, csakúgy, mint Gergely András történész, az ELTE egyetemi tanára, aki a könyvet bemutatta és hosszasan méltatta, valamint Cieger András a General Press részéről, aki a bevezetőt írta a könyvhöz.

A következőkben rövid leírást olvashatnak a könyvről.

Röviden a kötetről

Levelek az Andrássy házból (1864-1869) címmel a 2007. évi könyvhétre jelent meg Mary Elizabeth Stevens magántulajdonban lévő angol nyelvű leveleinek magyar fordítását tartalmazó kötet. A levelek mindeddig ismeretlenek voltak a 19. századi magyar történelemmel foglalkozó kutatók előtt is (a forrásokat 1999-ben egy kis példányszámú kiadványban Londonban tették közzé: Letters from Hungary 1864 to 1869. Written by Mary Elizabeth Stevens to her mother and sister. London, PRP 1999.) A roppant érdekes hungarika-forrás nem a kiegyezés (a dualizmus) korszakának manapság már elég jól ismert politikatörténetéhez szolgáltat újabb adalékokat, hanem ennél sokkal izgalmasabb területekre nyújt bepillantást. A forrás értékét mindenekelőtt az adja, hogy segítségével pontosabb képet alkothatunk az 1860-as évek magyar arisztokráciájának életmódjáról, mentalitásáról, rejtett társasági viszonyairól (időnként pletykáiról), illetve szűkebben véve az Andrássy család magánéleti szokásairól, nevelési elveiről, életkörülményeiről stb. A könyv azonban nem csak a szakmabelieket érdekelheti, a laikus számára is szórakoztató, érdekes olvasmány.

Külön érdekessége még a kötetnek, hogy a levelek szerzője külföldi, ráadásul nő. Az 1860-70-es évek magyar történelmére vonatkozó levelezéseket és memoárirodalmi munkákat ismerve, ez meglehetősen ritkának mondható. A levelek egy angol nevelőnő (és nyelvtanár) szemével láttatják velünk a polgárosodás útjára lépett ország, a főváros és az 1867-es kiegyezést követő első magyar miniszterelnök, gr. Andrássy Gyula családjának mindennapjait. Ezt egészítik ki a hamisítatlan női megfigyelések: a magyar arisztokrata hölgyek által betöltött közéleti szerepekről, a társas érintkezés normáiról, a gyereknevelés elveiről, az öltözködési és étkezési szokásokról, a szórakozási, időtöltési lehetőségekről.

A mintegy 170 levelet a kiadás során szakszerű jegyzetapparátussal, tudományos igényű előszóval és névmutatóval láttuk el. Továbbá, kiadványunkban közzéteszünk több - családi hagyatékban lappangó -, eddig még sehol sem közölt fényképet is.

Kiadónk úgy véli, hogy a könyv 2007. évi megjelentetése méltó módon illeszkedik az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés 140. évfordulójához.

Kérjük, menjen az Könyvismertető oldalra, hogy további, a sajtóban megjelent ismertetőket olvashasson a könyvről.


2007. szeptember 21.


* *** *


Az Alapítvány fogadást tartott az alkalomból, hogy Sir Bryan Cartledge The Will to Survive: A History of Hungary című könyve puhakötésű kiadásban is megjelent. A fogadást 2006. november 2-án tartották Budapesten, az Andrássy Gyula Egyetem Andrássy-termében.

 

Mark Odescalchi és Sir Bryan Cartledge Andrássy Gyula portéja előtt az Andrássy Gyula Egyetem róla elnevezett termében.

2006. november 23.


* *** *


A The Will to Survive londoni könyvbemutatója 2006. április 5-én zajlott le a Magyar Kulturális Központban. A megjelentek közt volt Szombati Béla, az Egyesült Királyság magyar nagykövete. John Lukács professzor és Péter László professzor beszédeikben méltatták a könyv történelmi pontosságát, objektivitását, és a szerző kitűnő írói stílusát.

2006. április 27-én John Nichols nagykövet volt kegyes fogadást adni a budapesti Brit Nagykövetségen, Sir Bryan Cartledge The Will to Survive: A History of Hungary című könyvének bemutatója alkalmából. A fogadáson számosan megjelentek, többek között helyi történészek, például Jeszenszky Géza volt magyar külügyminiszter, a Magyarországon élő brit közösség tagjai, és érdeklődő magyarok.

Néhány szavas köszöntője után Nichols nagykövet bemutatta Sir Bryant a közönségnek, aki - mint maga is brit nagykövet volt Budapesten 1980-től 1983-ig - lelkesen érdeklődik a magyar történelem iránt. Frank Tibor, az ELTE történelem szakának professzora ezután hosszasan beszélt a könyvről, megemlítve, hogy betöltötte azt a nagyon régi igényt, hogy létezzen egy korszerű magyar történelemkönyv angol nyelven is. Külön dicsérte objektivitását, s e célból felolvasott két fejezetet: egyet Horthy tengernagyról és kormányzóról, majd egy másikat a néhai kommunista vezetőről, Kádár Jánosról. Végezetül, Sir Bryan maga írta le pár szóval érdeklődését a magyar történelem iránt, s hangsúlyozta, hogy azért akart könyvet írni, hogy egy külföldi szemével mutassa be azt. Teljesen tisztában van azzal a ténnyel, hogy "néhány nézete nem lesz a magyarok számára kellemes". Továbbá, kedvesen megköszönte az Andrássy Gyula Alapítvány támogatását, hogy segített a könyv megjelentetésében.

A könyv Budapesten 8.500 forintért kapható a Bestsellers könyvesboltban. A The Will to Survive: A History of Hungary című könyv kritikáit elolvashatja angol nyelven az Könyvismertető oldalon.

2006. május 19.


* *** *
 

Sir Bryan Cartledge (az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete 1980-1983-ig) The Will to Survive: A History of Hungary című művének kiadása a Timewell Press kiadó gondozásában 2006. márciusában várható.  Az Alapítvány támogatást nyújtott a megjelenéshez.

A The Will to Survive című könyv leírja, ahogyan az ellenséges szomszédai által körbekerített, inváziónak és megszállásnak kitett kis ország - mely fennállása óta többnyire két birodalom szorításában létezett - hogyan élte túl eseménydús történelmét és vált szuverén demokratikus köztársasággá az Európai Unión belül. A mongol, Ottomán, Habsburg, náci és szovjet birodalmak eltűntek, de Magyarország, mely mind az ötnek áldozata volt, s annak ellenére, hogy elszenvedte a következményeit annak, hogy minden háborúban a vesztes oldalon harcolt, még mindig birtokolja helyét Európában, melyre a magyar törzsek a 9. században jogot formáltak.

A szerző, kinek érdeklődése Magyarország iránt akkor kezdődött, mikor brit nagykövetként megkezdte szolgálatát Kádár kommunista rezsimének hanyatló évei alatt, nyomon követi Magyarország történelmét kezdve a magyarok Európába érkezésétől egészen Magyarország NATO- és európai uniós csatlakozásáig. A tizenegy évszázad, melyet e számadás felölel, magában foglal középkori nagyságot, török hódoltságot, Habsburg uralmat, sikertelen küzdelmet a függetlenségért, az Első Világháború utáni súlyos területi és népesség-veszteséget, a jóvátétel reményében kötött végzetes szövetséget a náci Németországgal, és negyven év - a szovjetek által kirótt - kommunizmust, melyet megszakított 1956 bátor, ám kegyetlenül elfojtott forradalma. A The Will to Survive a forradalom 50. évfordulójának estéjén fog megjelenni, amely alkalom kíváncsiságot fog kiváltani Európa nagy túlélőjének hosszú történelme iránt.

A könyvet kritikai elismerésben részesítették a következők:

John Lukács professzor:

"A Magyarországról szóló történetek általában e kis ország szülötteinek a munkái. Kevés kivétel van erre, ám most van egy nagyon értékes kivételünk. Bryan Cartledge könyve, a The Will to Survive: A History of Hungary című írás több okból is kiemelkedik: az író széles tudása, történelmi és emberi éleslátása, valamint szerzői stílusának finomsága okán. Magyarország egykori nagykövete volt. Könyvének számos oldala őszinte együttérzésről tanúskodik, és ennek az országnak és népének néha tragikus, néha viszont lelkesítő történelme - nem mindig kritikátlan - megértéséről."

Charles Wheeler, az egykori BBC tudósító és gyártásvezető, aki az 1956-os forradalmat tudósította a Panorama programnak:

"Alaposan kikutatott, átfogó képet nyújtó, világos és kitűnően megírt történelmi mű, mely egészen elmeríti az olvasót, s így még inkább üdvözöljük megjelenését 50 évvel Magyarország 1956-os sikertelen, ám lelkesítő forradalma után."

Eme ajánlások meg fognak jelenni a könyv borítóján.

A könyv megjelenését népszerűsítő eseményeknek London és Budapest ad helyszínt 2006. áprilisában.

 

BRYAN CARTLEDGE
Miután kettős képesítést szerzett, először történelemből, majd orosz nyelvből a Cambridge-i Egyetemen, Bryan Cartledge kutatásba kezdett az Orosz Forradalom különböző szemszögeiről az Oxford Egyetem St. Antony College intézetében (ahol 1958-ban kutatói ösztöndíjat szavaztak meg neki), majd a Stanford Egyetem Hoover Intézetében. Felkérték, hogy segítsen Sir Anthony Eden-nek (később Avon grófja) emlékiratai első kötetének megírásában, mely tapasztalat arra ösztönözte, hogy diplomáciai karriert kezdjen. A Brit Diplomata Szolgálat alatt Cartledge szolgált Svédországban, a Szovjetunióban, és Iránban, mielőtt 1977-ben kinevezték a brit miniszterelnök tengerentúli ügyekért felelős tanácsadójának. Ebben a minőségében szolgált mind James Callaghan, mind Margaret Thatcher alatt, mielőtt elfogadta első nagyköveti kinevezését Magyarország brit nagyköveteként 1980-ban. Ezután a Kabinetiroda Védelmi és Tengerentúli Államtitkárságának lett a vezetője, mint a brit kabinet helyettes államtitkára. Ezután visszatért Moszkvába nagykövetként, ahol rendszeres kapcsolatban állt Mihail Gorbacsovval és Edvard Shevernadze-val. Cartledge 1988-ban hagyta ott a Diplomáciai Szolgálatot, miután kinevezték az Oxford Egyetem Linacre College intézetének rektorává. Oxfordban hat könyvet szerkesztett környezetvédelmi témákban. Magyar nyelvből diplomát szerzett a Westminster-i Egyetemen és a Debreceni Egyetemen. Magyarországról szóló történelmi leírása, a The Will to Survive betölti azt a törekvést, mely az ország iránti mély érdeklődéséből fakadt, ahol a korai 80-as években három évet élt. 1985-ben lovaggá ütötték.

2006. február 22.